Trạm nạp LNG là gì ? Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Trạm nạp LNG là mô hình kết hợp với bồn chứa làm chủ, bơm lỏng lạnh và máy đổ lỏng. Trạm tiêu chuẩn cấp một, cấp hai, cấp ba được phát triển và thiết kế với lưu lượng hợp lý, bố trí chuẩn, đồng nhất và tối đa.

Ưu điểm: lắp đặt đơn giản, thiết kế hợp lý, vận hành thuận tiện, mỹ quan, diện tích nhỏ, điều khiển thông minh…

Trạm nạp LNG được đánh giá cao và sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành như thực phẩm, hóa chất, dược phẩm…

Có thể thiết kế sản phẩm dựa trên thông số khách hàng yêu cầu:

tram-nap-lng-la-gi
Trạm nạp LNG

Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Điều kiện đối với trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải được quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí, cụ thể:

– Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LNG đầu mối;

– Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

– Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

– Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

– Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành;

– Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định;

– Có đầy đủ các quy trình: Nạp LNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

tram-nap-lng
Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Trên đây là tư vấn của LNG.VN về điều kiện đối với trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP.

Trả lời