Thành phần chính của khí tự nhiên

Khí tự nhiên (còn gọi là khí gas, khí ga, khí đốt) là hỗn hợp chất khí cháy được, bao gồm phần lớn các hydrocarbon (hợp chất hóa học chứa cacbon và hydro). Cùng với than đá, dầu mỏ và các khí khác, khí tự nhiên là nhiên liệu hóa thạch. Khí tự nhiên có chứa lượng lớn metan (CH4), khoảng lượng nhỏ hơn là etan (C2H6), và cũng có chứa số lượng nhỏ hơn propan (C3H8), butan (C4H10), pentan (C5H12), và các ankan khác.

Cụ thể các hợp phần: Metan: 70 – 95%, Etan: 2 – 8 %, Propan: ~2%, Butan: ~1%, Pentan (khí): ~1, N2, H2, H2S, He, CO2: 4 – 40%.

Khí tự nhiên vốn dĩ rất dễ cháy và dễ bay hơi hơn các loại khí khác nên nó rất được ưa chuộng bởi nó dạng năng lượng sạch, an toàn và là một trong những nguồn năng lượng được sử dụng nhiều nhất.

Khí tự nhiên có thể được đo bằng nhiều cách. Mặc dù đơn vị đo phổ biến nhất là Gigajoule (GJ), tức là một tỷ joules, thước đo nhiệt hoặc năng lượng. Các biện pháp khác là Mcf (nghìn feet khối) và Btu (Đơn vị nhiệt Anh).

Xem thêm: LNG là gì?

LNG – Nguồn năng lượng của tương lai

Trả lời