Bồn Chứa LNG (LNG Tank)

Sản phẩm : Bồn chứa LNG

 

Tên gọi

Product name

Bồn chứa LNG
LNG Tank
Mô tả

 

Description

Bồn chứa LNG gồm 2 lớp cách nhiệt chân không, dùng cho các hệ thống khí hóa, dự trữ LNG dạng đứng hoặc nằm theo nhu cầu của khách hàng.

LNG tank with 2 layers of vacuum powder insulation, for gasification systems, used to store LNG, can stand or lie on demand.

Vật liệu chịu lực chính

Matl of the main pressure components

Q245R / S30408
Áp suất làm việc

Working press

0.8/1.0/1.2
Cách nhiệt

Insulation

Cách nhiệt chân không
Vacuum powder insulation
Các kích cỡ cơ bản

Main types

5m3, 10m3, 15m3, 20m3, 30m3, 50m3, 100m3, 150m3, 200m3