Bộ tái hóa khí LNG (LNG SKID)

Sản phẩm : BỘ TÁI HÓA KHÍ LNG LNG SKID

Dùng để chuyển đổi lỏng LNG sang thể khí đưa vào sử dụng, áp suất vào ra theo yêu cầu khách hàng sử dụng.

Tên gọi

Product name

BỘ TÁI HÓA KHÍ LNG

LNG SKID

Chức năng

Function

Dùng để chuyển đổi lỏng LNG sang thể khí đưa vào sử dụng. Áp suất đầu vào ra tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Used to convert liquid LNG to gas and put into use. Inlet pressure and outlet pressure depending on customer needs.

Các loại cơ bản theo nhiệt lượng

Main types

500 mmBTU, 1000 mmBTU, 1500 mmBTU, 2000 mmBTU, 3000 mmBTU.