Sản lượng điện từ khí đốt giảm 2% vào năm 2020 và dự kiến ​​sẽ tăng 1% vào năm 2021

Sản lượng điện từ khí đốt tự nhiên giảm 2% vào năm 2020. Tại Hoa Kỳ, tỷ trọng sản xuất điện từ khí đốt trong hỗn hợp điện giảm từ mức đỉnh 44% vào tháng 7 năm 2020 xuống 35% vào cuối năm 2020, do khí đốt- chuyển đổi sang than khi giá khí đốt phục hồi sau khi Covid-19 xuống thấp hơn 2 USD / MBtu vào tháng 7 năm 2020. Sản xuất dựa trên năng lượng tái tạo cao hơn cũng góp phần vào sự suy giảm.

Trong khi mức tăng tổng thể 1% được dự đoán trên toàn cầu vào năm 2021, sản lượng điện chạy bằng khí đốt ở Liên minh Châu Âu trong 5 tháng đầu năm nay cao hơn đáng kể (+ 20%) so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, ở Hoa Kỳ tỷ trọng khí đốt trong sản xuất vẫn nằm trong khoảng từ 33% đến 34% trong giai đoạn này.

Trong Kịch bản không phát thải ròng, sản lượng điện đốt bằng khí không suy giảm sẽ mở rộng trong thời gian tới vì nó thay thế than nhưng bắt đầu giảm vào cuối những năm 2020. Đến năm 2030, khí đốt không suy giảm chiếm khoảng 17% tổng sản lượng điện khi tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng lên trên 60%. Đến năm 2050, tỷ lệ khí tự nhiên không suy giảm trong hỗn hợp điện giảm xuống chỉ còn 0,4%.

Trả lời