Quy trình vận chuyển LNG

– Nguồn khí LNG: Xe hoặc tàu vận chuyển LNG theo thời hạn nhất định sẽ vận chuyển LNG đến trạm nạp LNG. Thông thường áp suất của LNG thấp hơn 0.35Mpa và nhiệt độ thấp là đạt tiêu chuẩn của trạm nạp LNG.

– Tiếp nhận và tồn chứa LNG: Xe/tàu chứa LNG được dỡ xuống, LNG trong bồn xe được đưa vào trong bồn chứa LNG. Quá trình dỡ hàng sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo bồn LNG không bị nạp quá đầy. Thông thường thể tích bồn chứa LNG từ 50 đến 200m3.

– Chuyên chở: Khách hàng dựa theo nhu cầu sử dụng khí, có thể lựa chọn các xe bồn với sức chứa khác nhau. Đối với người dùng chỉ sử dụng 1 – 2 xe LNG và không có trạm nạp khí ở gần có thể lựa chọn dùng 1 bồn chứa lỏng nhiệt độ thấp di động. Sau khi dùng hết LNG thì vận chuyển bồn đến trạm nạp để nạp LNG, cũng có thể cho xe bồn LNG đến để nạp tại chỗ.

– Tái hóa khí tại nhà máy của khách hàng: Dựa theo nhu cầu sử dụng khí, khách hàng có thể lắp đặt hệ thống tái hóa khí bao gồm bồn chứa LNG và các thiết bị tái hóa khí (hóa hơi, điều áp, máy làm nóng…) để đưa LNG về trạng thái khí tự nhiên.

– Kết nối với lò đốt của khách hàng: Khí sẽ được giảm áp và đi theo đường ống vào các lò đốt để sử dụng.

Trả lời