Quy trình lắp đặt trạm LNG

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT TRẠM LNG CƠ BẢN GỒM CÁC BƯỚC SAU:

Khảo sát địa hình trạm LNG

 • Xác định vị trí, quy mô, diện tích mặt bằng đặt các thiết bị (bồn chứa LNG, bộ tái hóa khí…)
 • Định vị đường vận chuyển xe bồn và điểm nhận khí của khách hàng.
 • Khảo sát địa hình, các hệ thống điện cung cấp cho trạm, nước, chống sét, tiếp đất, điện cao thế,…
 • Cung cấp thông tin mặt bằng tổng thể

Thiết kế sơ bộ bản vẽ thi công

 • Dựa theo yêu cầu và thông tin khách hàng cung cấp để thiết kế Bản vẽ mặt bằng vị trí lắp đặt, thiết kế sơ bộ tường bao che và nền móng trạm.
 • Thiết kế bản vẽ thiết bị, bản vẽ lưu trình.
 • Xây dựng phương án PCCC theo tiêu chuẩn quốc gia.

Dự kiến tiến độ thực hiện

 • Tiến độ sản xuất và vận chuyển thiết bị.
 • Tiến độ xây dựng, lắp đặt, kiểm định và các thủ tục pháp lý cần thiết.

Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn khí

 • Lắp đặt hệ thống đường ống và thử áp lực đường ống
 • Chuẩn bị hồ sơ kiểm định đường ống

Xây dựng mặt bằng trạm LNG

 • Xây tường bao, mái che, đổ bê tông nền…
 • Cung cấp hệ thống đường điện, đường nước…

Lắp đặt và chạy thử thiết bị

 • Lắp đặt bồn chứa và hệ thống tái hóa khí cùng với đường ống dẫn khí … tiến hành thử áp lực.
 • Cấp khí đến thiết bị của khách hàng.
 • Lập biên bản nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng theo kế hoạch

Trả lời