PV GAS LNG: Sẵn sàng nhập khẩu, kinh doanh LNG

Trong năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn và thách thức nhưng tập thể lãnh đạo và CBCNV của PV GAS LNG đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chủ yếu được giao. Các mặt công tác được triển khai nhịp nhàng, phối hợp chặt chẽ, bám sát tiến độ và yêu cầu công việc, tạo nền tảng cơ bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Tích cực chuẩn bị nguồn hàng và phát triển thị trường tiêu thụ LNG

Năm 2022 là năm hoạt động thứ 3 của Chi nhánh Kinh doanh LNG (PV GAS LNG) trong bối cảnh chính trị – kinh tế – xã hội thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, cục diện giằng co, xu hướng đảo chiều nhanh chóng, khó lường và liên tục xuất hiện các biến số mới. Các bất ổn vĩ mô đang gia tăng liên tục và chưa có dấu hiệu xuất hiện các yếu tố hạ nhiệt liên quan đến xung đột địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, lương thực, tình trạng lạm phát phi mã và nguy cơ hiển hiện của suy thoái kinh tế toàn cầu, tác động sâu sắc đến các hoạt động của PV GAS LNG.

PV GAS LNG: Sẵn sàng nhập khẩu, kinh doanh LNG
Ban lãnh đạo Chi nhánh PV GAS LNG điều hành Hội nghị Người lao động 2022

Trong đó, cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới đang lan rộng do xung đột Nga – Ukraine đã và đang tác động cực kỳ nghiêm trọng đến ngành năng lượng toàn cầu. Thị trường LNG diễn biến bất lợi cho người mua khi nguồn cung rất thắt chặt, làm cho giá LNG năm 2022 tăng cao với mức giá cao kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Sự phát triển nóng, mất cân đối của các loại hình năng lượng tái tạo đã, đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi bức tranh tổng thể về nhu cầu và cơ cấu năng lượng trong nước. Nhu cầu khí/LNG cho công nghiệp và phát điện còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định gây khó khăn cho công tác dự báo thị trường trong ngắn và trung hạn. Nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách, thị trường liên quan đến LNG tại Việt Nam còn đang trong quá trình nghiên cứu và xây dựng để hoàn thiện là thách thức không nhỏ cho công tác phát triển LNG tại Việt Nam.

Với đặc điểm tình hình năm 2022 như trên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty và sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, đơn vị, sau một năm phấn đấu tập thể PV GAS LNG đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chủ yếu được Tổng công ty giao.

Trong năm qua, PV GAS LNG đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhằm đảm bảo công tác nhập khẩu LNG phù hợp với tiến độ hạ tầng kho LNG Thị Vải và tình hình thị trường LNG quốc tế: Thu xếp nguồn cho giai đoạn chạy thử dự kho LNG Thị Vải; Thu xếp nguồn cho giai đoạn thương mại; Bám sát cơ quan có thẩm quyền để có hướng dẫn thủ tục nhập khẩu chuyến hàng chạy thử cho Kho LNG Thị Vải 1 triệu tấn.

Trong công tác chuẩn bị thị trường tiêu thụ, PV GAS LNG xây dựng phương án tổ chức kinh doanh hiệu quả để cấp cho khách hàng công nghiệp giai đoạn 2023-2027 phù hợp với tình hình thị trường LNG quốc tế và nhu cầu thị trường trong nước với tổng khối lượng 680-850 nghìn tấn/năm; Hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai công tác lựa chọn nhà cung cấp, thu xếp nguồn LNG phục vụ cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 phù hợp với lộ trình đàm phán các Thỏa thuận thương mại liên quan (GSA, PPA) và tiến độ nhận khí; Tiếp tục làm việc với các bên liên quan để tìm kiếm phương án cấp LNG cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 thông qua BCC chuỗi Khí – Điện – Dịch vụ giữa PV GAS – PV POWER – PTSC; Tổ chức triển khai chuẩn bị cho việc thực hiện Hợp đồng với các khách hàng (quy trình thực hiện/kế hoạch giao nhận); Xây dựng cơ chế/công thức giá mua/bán LNG/khí tái hóa; Phối hợp với các Ban, đơn vị, đối tác, cơ quan chức năng có liên quan để xây dựng hệ thống quy trình phối hợp, vận hành, kinh doanh, an toàn cho lĩnh vực LNG; Tích cực chuẩn bị để hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho công tác kinh doanh; Phối hợp cùng các Ban của Tổng công ty xây dựng chiến lược phát triển thị trường khí của PV GAS đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

PV GAS LNG: Sẵn sàng nhập khẩu, kinh doanh LNG
Các đại biểu chúc mừng thành công Hội nghị Người lao động PV GAS LNG 2022

Bên cạnh đó, PV GAS LNG không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định biên lao động, cơ sở vật chất, hệ thống quy trình tác nghiệp nội bộ, hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc; Đảm bảo 100% CBCNV được huấn luyện, đào tạo và duy trì hiệu lực các chứng chỉ theo yêu cầu của pháp luật, tập trung các khóa đào tạo chuyên sâu và các khóa trong lộ trình đào tạo dài hạn liên quan đến chuỗi giá trị kinh tế LNG; tích cực tham gia với các Ban, Đơn vị trong Tổng công ty trong việc nghiên cứu triển khai Dự án mở rộng Kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn cũng như các dự án mới khác.

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, PV GAS LNG đề ra các phương hướng hành động và giải pháp cụ thể để thực hiện 3 đột phá hành động mà PV GAS đã đề ra. Mục tiêu ưu tiên thứ nhất là về con người: tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự bài bản thông qua môi trường làm việc đề cao cạnh tranh, chuyên nghiệp, hiệu quả trên tinh thần liên tục đổi mới và mang tính quốc tế cao. Về thị trường, PV GAS LNG tăng cường công tác dự báo thị trường, theo sát diễn biến giá cả, cung cầu; tiếp tục phát triển thị trường tiêu thụ LNG theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và giải pháp năng lượng. Về cơ chế chính sách, PV GAS LNG xây dựng và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt các vấn đề liên quan mô hình kinh doanh LNG, chính sách nhập khẩu LNG, phương án tiêu thụ LNG và chính sách giá nhập khẩu/giá bán khí tái hóa.

PV GAS LNG: Sẵn sàng nhập khẩu, kinh doanh LNG
PV GAS LNG thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhằm đảm bảo nhập khẩu LNG phù hợp với tiến độ hạ tầng kho LNG Thị Vải và tình hình thị trường LNG quốc tế

PV GAS LNG cũng tập trung lấy nhu cầu thị trường làm kim chỉ nam, lấy khách hàng làm mục tiêu trọng tâm; đáp ứng yêu cầu thị trường và thỏa mãn nhu cầu khách hàng trên tinh thần tận tâm phục vụ, hài hòa lợi ích, hợp tác bền vững và phát triển lâu dài. Về hạ tầng, PV GAS LNG nhấn mạnh khai thác tốt cơ sở hạ tầng LNG hiện có, đồng thời tích cực tham gia phát triển các dự án/phương án hạ tầng LNG để nhanh chóng phát triển khách hàng, chiếm lĩnh thị trường.

PV GAS LNG cũng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp LNG quốc tế, các nhà máy điện có nhu cầu sử dụng khí tái hóa, các hộ tiêu thụ khí ngoài điện để nắm bắt thông tin, kịp thời kết nối trong chuỗi giá trị kinh doanh LNG của PV GAS. Về quản lý điều hành, đơn vị sẽ liên tục xem xét, rà soát và điều chỉnh kế hoạch thực hiện chiến lược nhập khẩu và kinh doanh LNG/khí tái hóa trong tình hình mới, đặc biệt là cho giai đoạn cực kỳ biến động 2023 – 2025 sắp tới.

Với sự đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết với công việc và tinh thần đổi mới, dám dấn thân và sẵn sàng hành động của toàn thể CBCNV Chi nhánh, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty, Chi nhánh kinh doanh LNG đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Chi nhánh trong những năm tiếp theo. Tập thể lãnh đạo và CBCNV Chi nhánh Kinh doanh LNG quyết tâm hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Nguồn: congthuong.vn

Trả lời