Hệ thống quản lý an toàn trạm LNG – Phần 1

Hướng dẫn vào trạm

 1. Bất kỳ ai vào trạm đều phải tuân thủ các quy định có liên quan của trạm.
 2. Trong trạm nghiêm cấm khói, lửa; bất kỳ ai cũng không được mang vật có lửa vào trạm. Khách đến trạm mang theo các vật tùy thân có lửa (diêm, bật lửa,…) đều phải giao cho nhân viên trực bên bảo quản.
 3. Tất cả mọi người khi vào trạm đều phải tắt các thiết bị điện tử mang theo bên người như điện thoại, máy ảnh, …
 4. Tất cả nhân viên khi vào trạm đều phải đội mũ bảo hộ, mặc đồ bảo hộ lao động bằng cotton, nghiêm cấm đi giày đinh, dép lê, mặc đồ bằng vải sợi nhân tạo.
 5. Nghiêm cấm mọi nhân viên đưa trẻ em vào trạm.
 6. Nghiêm cấm người uống rượu say, người thần kinh không ổn định vào trạm.
 7. Khách đến tham quan trạm đều phải thông qua sự đồng ý của công ty và cần có nhân viên dẫn đường, nghiêm cấm động chạm vào các thiết bị sản xuất, van và thiết bị chữa cháy trong trạm.
 8. Nghiêm cấm vứt rác thải trong trạm

Hướng dẫn quản lý xe ra vào trạm

 1. Các xe sản xuất của công ty khi vào trạm đều phải thông qua sự phê chuẩn của bộ phận quản lý an toàn, sau khi đội mũ chống cháy sẽ vào trạm theo đường vạch kẻ, tốc độ di chuyển không vượt quá 5km/h, sau đó dừng đỗ theo chỉ định.
 2. Tất cả các xe đến giao và nhận hàng đều đăng ký tại bộ phận trực ban, sau khi đội mũ chống cháy có thể ra, vào trạm theo đường vạch kẻ.
 3. Nhân viên đi xe máy, xe đạp đều phải dừng xe ở bên ngoài trạm, đậu xe ngăn nắp tại khu vực nhà xe của trạm.
 4. Nghiêm cấm các loại xe đầu kéo, xe điện, xe súc vật kéo vào khu vực trạm.
 5. Trước khi xe vận chuyển hàng nguy hiểm vào khu vực trạm, phải nâng dây nối đất tĩnh điện.
 6. Sau khi dừng đỗ phải rút chìa khóa xe, khóa xe và thực hiện các biện pháp chống trượt.
 7. Các xe vào trạm đều phải có mũi chống cháy, nghiêm cấm các xe không có nhiệm vụ ra vào trạm. Nghiêm cấm các công tác, rửa xe, sửa xe, thử xe,… trong khu vực trạm.

Hướng dẫn an toàn cho nhân viên

 1. Trong lúc làm việc cần mặc đồng phục chống tĩnh điện của công ty, không được đi giày đinh, dép lê, giày cao gót trong lúc làm việc.
 2. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện nghiệp vụ theo đúng quy trình hoạt động; nghiêm cấm các hoạt động trái pháp luật và có quyền từ chối các hoạt động trái pháp luật.
 3. Không được phép mang theo điện thoại, bật lửa, diêm, thuốc lá, máy ảnh và các thiết bị điện tử khác vào khu vực sản xuất, nghiêm cấm hút thuốc trong trạm.
 4. Trước khi vào làm không được phép uống rượu.
 5. Không được phép can thiệp vào những máy móc thiết bị, đồng hồ, van,… không liên quan đến công việc của mình.
 6. Nghiêm cấm thực hiện các công việc trên cao, công việc dưới lòng đất và các công việc nguy hiểm khác một mình. Các việc làm trên chỉ được phép thực hiện sau khi đã làm các công tác bảo hộ và làm việc từ 2 người trở lên.
 7. Trong quá trình dỡ xe, nhân viên công tác không được tự ý rời khỏi hiện trường, phải ở bên cạnh để giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nếu có vấn đề.
 8. Thời tiết mưa bão nghiêm cấm công tác dỡ xe và làm rỗng. Trong lúc dỡ xe người không có nhiệm vụ không được lại gần.
 9. Làm việc trong khu vực ô nhiễm cần mang các đồ bảo hộ lao động.
 10. Phải nắm rõ quy trình thao tác các công việc trong phạm vi công tác của mình.
 11. Phải nắm rõ phương pháp sử dụng của các thiết bị phòng cháy chữa cháy.
 12. Kịp thời báo cáo với cấp lãnh đạo của công ty khi xảy ra các tình huống nghiêm trọng cấp bách.
 13. Không được phép mượn, chiếm, sử dụng hoặc làm hỏng hóc các thiết bị chữa cháy và các vật tư khẩn cấp khác.

Mười điều cấm đối với an toàn của cá nhân

 1. Những nhân viên không đạt trong kỳ kiểm tra kỹ thuật và an toàn đều không được phép làm việc độc lập.
 2. Những nhân viên ăn mặc trong theo quy định hoặc uống rượu trước khi làm việc đều bị cấm vào khu vực nhà máy sản xuất.
 3. Những nhân viên không đội mũ an toàn đều không được phép vào khu vực nhà máy sản xuất.
 4. Những nhân viên chưa được cấp phiếu thao tác an toàn, nghiêm cấm làm việc vào làm việc bên trong các thiết bị chứa, bồn, giếng nước, rãnh cáp, khu vực thiếu Oxy…
 5. Những nhân viên chưa được cấp phiếu thao tác an toàn hoặc chưa thắt chặt dây an toàn đều không được làm việc ở trên cao.
 6. Những nhân viên chưa được cấp phiếu thao tác sửa chữa, nghiêm cấm tháo rời, tạm dừng các thiết bị như đường ống, bơm và các thiết bị khác được kết nối với hệ thống.
 7. Những nhân viên chưa được cấp “ba phiếu” thao tác điện đều không được phép thao tác lắp đặt điện.
 8. Những nhân viên chưa được cấp phiếu thao tác động thổ, nghiêm cấm động thổ xây dựng.
 9. Trong các phụ kiện an toàn của thiết bị động cơ hoặc thiết bị áp lực, các thiết bị chưa được bảo vệ an toàn đầy đủ đều không được phép khởi động sử dụng.
 10. Các bộ phận quay của thiết bị động cơ, nếu đang trong quá trình quay, nghiêm cấm lau rửa hoặc tháo rời.

Trả lời