Hệ thống cấp khí NG nhiệt lượng 500mmBTU/ngày

Đánh giá lượng khí sử dụng từ nhiệt lượng

Đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng 500mmBTU/ ngày, ngày làm việc 12 tiếng, chúng tôi tính toán như sau:

Theo tính toán quy đổi giữa khí NG và các nhiên liệu khác:

1mmBTU = 24m3 NG

1m3 LNG = 600m3 NG (dùng cho lò đốt, nung gạch, gốm sứ)

Hệ thống cấp 500mmBTU x 24 = 12000m3 NG : 12(h) = 1000m3 NG

  • Lượng khí hóa tối đa 1 giờ: 1000 m3, cho ra 1000:600 = 1,67m3 LNG/h
  • Với 12 tiếng/ngày: 12×1,67 = 20,04 m3 LNG/ngày
  • Bồn chứa 50m3 cần đổ 2 ngày/lần

Danh sách thiết bị cơ bản

Tên thiết bịQuy cách
Bồn chứa LNG cách nhiệt chân không 2 lớp50m3
Bộ thiết bị hóa khí LNG1000m3
Thiết bị tăng áp xe bồn300m3

Ý kiến chung

Tính toán trên phù hợp với trường hợp trạm cấp NG cách tổng kho dưới 200km để tiết kiệm chi phí.

Trong trường hợp trạm cấp NG cách tổng kho trên 200km hoặc không đủ số lượng xe vận chuyển, chúng tôi khuyến nghị tăng khả năng tồn trữ bằng cách sử dụng 2 bồn 50m3 hoặc 1 bồn 100m3 .

Trả lời