Hệ thống cấp khí NG nhiệt lượng 5000mmBTU/ngày

Đánh giá lượng khí sử dụng từ nhiệt lượng

Đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng 5000mmBTU/ ngày, ngày làm việc 12 tiếng, chúng tôi tính toán như sau:

Theo tính toán quy đổi giữa khí NG và các nhiên liệu khác:

1mmBTU = 24m3 NG

1m3 LNG = 600m3 NG (dùng cho lò đốt, nung gạch, gốm sứ)

Hệ thống cấp 5000mmBTU x 24 = 120000m3 NG : 12(h) = 10000m3 NG

  • Lượng khí hóa tối đa 1 giờ: 10000 m3; cho ra 10000:600 = 16,7m3 LNG/h
  • Với 12 tiếng/ngày: 12×16,7= 200,4 m3 LNG/ngày
  • 4 Bồn chứa 100m3 cần đổ 2 ngày/lần

Danh sách thiết bị cơ bản

Tên thiết bịQuy cách
4 bồn chứa LNG cách nhiệt chân không 2 lớp100m3
2 bộ thiết bị hóa khí LNG5000m3
2 bộ thiết bị tăng áp xe bồn300m3

Ý kiến chung

  • Tính toán trên phù hợp với trường hợp trạm cấp NG cách tổng kho dưới 200km để tiết kiệm chi phí.
  • Trong trường hợp trạm cấp NG cách tổng kho trên 200km hoặc không đủ số lượng xe vận chuyển, chúng tôi khuyến nghị tăng khả năng tồn trữ bằng cách sử dụng 8 bồn 100m3 .

Trả lời