THƯ NGỎ

Quý khách hàng thân mến!

 

LNG

SỨ MỆNH 

TẦM NHÌN

sƠ ĐỒ TỔ CHỨC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MANG ĐẾN

cuộc sống sung túc cho nhân viên, đóng góp phúc lợi cho cộng đồng.

CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI,

tất cả cho khách hàng, khách hàng cho tất cả.

SÁNG TẠO

để mang lại những giá trị thiết thực cho khách hàng.

PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG

hướng tới mục tiêu mở rộng danh mục khách hàng, là nguồn tài sản quý giá nhất.

Luôn nỗ lực tìm kiếm sự KHÁC BIỆT trên nền tảng chất lượng và giá trị cao nhất.

Đề cao tính AN TOÀN, BẢO MẬT nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của khách hàng, cổ đông.