Công nghệ trạm khí hóa LNG – Phần 6

Quy trình thao tác dỡ hàng

 1. Xác nhận đường ống đầu vào lỏng khô và đang ở trạng thái lạnh, nếu không thì có thể lợi dụng đầu vào lỏng phía trên (của bồn LNG hoặc bồn xe), dùng khí lạnh để làm lạnh trước.
 2. Giám sát xe bồn lùi đúng chỗ theo biển báo chỉ dẫn, sau khi lùi phải đặt biển cảnh báo phía trước để tránh xe nổ máy khi đang dỡ hàng.
 3. Trước khi dỡ hàng cần đóng van nối đường ống tổng đầu vào và đầu ra lỏng, đóng van hồi lưu của xe bồn.
 4. Mở van vào lỏng trên và dưới của bồn chứa cần nạp, xác nhận áp suất đưởng ống tổng đầu vào lỏng.
 5. Nối ống mềm của xe bồn với dây nối đất, kiểm tra trạng thái van xe đóng hay mở, đảm bảo đường ống dỡ hàng và đường ống tăng áp không bị chặn và đường bên cạnh đã đóng.
 6. Mở van thổi và van xả của bồn chứa, lần lượt tiến hành thổi nito cho ống mềm bồn xe.
 7. Sau khi thổi, đóng van thổi nito, mở dần van đường ống pha lỏng của thiết bị tăng áp bồn xe để tiến hành làm lạnh trước cho đường ống (cho đến khi mặt bích đầu vào của thiết bị tăng áp kết băng thì coi như hoàn thành làm lạnh trước, thời gian khoảng 10 phút). Sau đó mở hoàn toàn van đường ống thiết bị tăng áp để tăng áp cho bồn xe lên mức 0.7 MPa.
 8. Mở dần van vào lỏng, tiến hành làm lạnh trước cho đường ống (cho đến khi mặt bích đầu vào của đường ống kết băng thì coi như hoàn thành làm lạnh trước, thời gian khoảng 10 phút). Sau đó mở hoàn toàn van đầu vào lỏng để tiến hành nạp lỏng, đảm bảo áp suất đường ống vào lỏng và áp suất của bồn xe chênh lệch ở mức 0.2 MPa trở lên, và áp suất đường ống nạp không được vượt quá 0.65 MPa.
 9. Trong quá trình dỡ xe, khi mức LNG trong xe bồn ở 400mm trở lên, áp suất bồn xe cần giữ ở khoảng 0.7 MPa.
 10. Khi mức LNG trong bồn xe gần về 0, áp suất LNG bồn xe và áp suất LNG trong bồn chứa đích tương đương nhau, việc dỡ xe hàng coi như hoàn thiện.
 11. Sau khi đem khí thừa vào trong bồn tích áp BOG, đóng van pha lỏng, pha khí của bồn xe, mở van đường ống đầu vào lỏng của thiết bị dỡ hàng và van nối tiếp đường ống BOG, đóng van BOG đi bồn tích áp, đóng van cổng đầu vào lỏng, mở van xả rỗng, khiến cho khí thừa áp suất thấp trong đường ống đầu vào lỏng và đường ống BOG thông qua đường ống xả đi ra ngoài, tháo các ống mềm và dây nối đất, thu hồi các biển cảnh báo lúc đầu.
 12. Đóng van vào lỏng phía trước của bồn chứa đích, mở van kết nối đầu vào, ra, van hồi lưu dỡ xe.
 13. Trong thời gian dỡ hàng, để đẩy nhanh tốc độ có thể mở van BOG của bồn chứa đích thủ công hoặc làm giảm áp suất trong bồn, tăng nhanh tốc độ dỡ hàng.

Xem thêm:

>> Công nghệ trạm khí hóa LNG – Phần 5

>> Công nghệ trạm khí hóa LNG – Phần 4

>> Công nghệ trạm khí hóa LNG – Phần 3

>> Công nghệ trạm khí hóa LNG – Phần 2

Trả lời