Công nghệ trạm khí hóa LNG – Phần 2

  • Quy trình dỡ xe bồn

Sử dụng phương pháp tăng áp xe bồn. LNG trong bồn xe đang ở áp suất thường, dưới điều kiện -162℃, sử dụng thiết bị tăng áp có sẵn ở xe bồn để tăng áp suất lên 0.6MPa, lợi dụng chênh lệch áp suất để đẩy LNG qua đường ống pha lỏng tiến vào bồn chứa nhiệt độ thấp của trạm khí hóa. Ngoài ra, khí NG nhiệt độ thấp ở trong xe bồn khi kết thúc dỡ hàng có thể lợi dụng đường ống pha khí BOG để thu hồi. Các đường ống trong lưu trình dỡ xe bao gồm đường ống pha lỏng, pha khí, đường ống liên kết lỏng khí, đường ống xả áp an toàn, đường ống thổi khí nito và một số van nhiệt độ thấp.

  • Quy trình tăng áp xe bồn

Trong lưu trình công việc cung cấp khí hóa LNG cần đi từ bồn chứa (nhờ tăng áp), khí hóa, thêm mùi… cuối cùng tiến vào mạng lưới đường ống đến người dùng. Thông số của bồn chứa LNG là áp suất thường, nhiệt độ -162℃, vì vậy khi vận chuyển cần tiến hành tăng áp cho bồn LNG, để duy trì áp suất ở mức 0.35 ~ 0.40 MPa, đảm bảo lượng LNG khi vận chuyển.

Các trạm khí hóa lưu trữ LNG dạng vừa và nhỏ thường có hai loại phương pháp tăng áp hay được sử dụng, một là hóa hơi tăng áp kết hợp với van điều áp dạng tự lực, hai là hóa hơi tăng áp kết hợp với van điều áp dạng khí động.

Khi áp suất xe bồn LNG thấp hơn áp suất mở được cài đặt của van điều áp tăng áp, van điều áp sẽ mở, LNG tiến vào hóa hơi dạng không khí, khí hóa thành NG sau đó thông qua đường ống pha khí trên phần đỉnh xe bồn tiến vào bồn chứa, áp suất bồn xe tăng; khi áp suất bồn xe cao hơn áp suất được thiết lập, van điều áp sẽ đóng, hóa hơi ngừng khí hóa, theo LNG xả ra trong bồn, áp suất bồn giảm xuống. Thông qua van điều áp đóng mở, từ đó duy trì áp suất LNG trong bồn ở trong phạm vi áp suất được thiết lập.

  • Quy trình gia nhiệt khí hóa

Sử dụng quy trình song song kết hợp dạng không khí và dạng bồn nước, mùa hè dùng năng lượng tự nhiên, mùa đông dùng nước nóng, lợi dụng thiết bị gia nhiệt dạng bồn nước để tiến hành gia nhiệt, có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất trong trạm khí hóa.

Hóa hơi dạng không khí gồm 2 loại là cưỡng chế và tự động. Đối với dạng tự động cần định kì vệ sinh tuyết bên ngoài và bảo trì bảo dưỡng, thay thế nếu cần thiết. Ở vị trí đầu vào của tổ hai thiết bị hóa hơi sẽ được lắp đặt van ngắt khí động, khi sử dụng bình thường tổ hai thiết bị hóa hơi thông qua van này để điều khiển thời gian thay thế nhau, chu kì thay đổi là 6 tiếng/lần. Khi nhiệt độ đầu ra thấp hơn 0℃, sẽ có cảnh báo nhiệt độ thấp đồng thời khóa thay đổi hóa hơi.

Dựa trên nguồn nhiệt khác nhau, thiết bị tăng nhiệt dạng bồn nước được phân thành làm nóng bằng nước nóng, làm nóng bằng chất đốt, làm nóng bằng điện… Ở đây phân tích loại làm nóng bằng nước nóng, đó là lợi dụng nước nóng trong bể nước nóng trao đổi nhiệt với NG nhiệt độ thấp. Khi nhiệt độ đầu ra của NG vào mùa đông thấp hơn 0℃, sẽ có cảnh báo nhiệt độ thấp và khởi động thủ công thiết bị làm nóng.

Xem thêm:

>> Công nghệ trạm khí hóa LNG – Phần 1

>> LNG – Nguồn năng lượng của tương lai

Trả lời