CNCD Cấp Bốn Bộ Hóa Hơi LNG 5000m3 Cho Trạm Tái Hóa Khí LNG Của Khách Hàng

CNCD Việt Nam cấp bốn bộ hóa hơi LNG 5000m3 và hỗ trợ lắp đặt hoàn thiện tại trạm tái hóa khí của khách hàng tại miền Nam Việt Nam.

Nguồn: cncdgas.vn

Trả lời