CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ LPG, CNG (2)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ LPG, CNG

LPG bồn

LPG chai (45KG) CNG

ÁP SUẤT

Áp suất trong bồn chứa: 5-11 bar.

Áp suất trên đường ống sau van giảm áp cấp 1: 1.4bar

Áp suất trong chai chứa: 5-11 bar.

Áp suất trên đường ống sau van giảm áp cấp 1: 1.4bar

Áp suất trong bồn chứa: 250 bar.

Áp suất trong đường ống sau van giảm áp cấp 2: 2-4 bar

DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐỂ LẮP ĐẶT TRẠM CẤP KHÍ 

10mx5m=50m2 6mx3m=18m2 15mx17m=255m2
Để lắp đặt hệ thống bồn 10m3 và các thiết bị công nghệ công suất 200kg/h.

Thời gian lắp đặt: 6 – 8 tuần.

Để lắp đặt cụm 20 chai LPG. Máy hóa hơi 100kh/h.

Thời gian lắp đặt: 2 – 4 tuần.

Để lắp đặt trạm CNG công suất 1500 Sm3/h, bãi đỗ 3 container 40feet.

Thời gian lắp đặt: 8 – 10 tuần.

HỆ THỐNG THIẾT BỊ BAO GỒM

Bồn chứa, đường ống nạp, hóa hơi, van giảm áp, các thiết bị đo, các thiết bị an toàn, hệ thống tiếp địa, chống sét và đường ống dẫn. Bộ ống góp, van giảm áp, van chuyển nhánh tự động, thiết bị đóng ngắt, đường ống dẫn. Bộ goảm áp 2 cấp, thiết bị gia nhiệt, thiết bị cảnh báo, thiết bị đóng ngắt tự động, thiết bị đo đếm, thiết bị tiếp địa và phòng điều khiển trung tâm.

VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG

Chỉ cần kiểm tra hàng ngày, không cần nhân viên trực vận hành. Hệ thống được bảo dưỡng hàng quý bởi đơn bị có chuyên môn. Chỉ cần kiểm tra hàng ngày, không cần nhân viên trực vận hành. Hệ thống được bảo dưỡng hàng quý bởi đơn bị có chuyên môn. Cần có nhân viên trực và vận hành 24/24 tại trạm giảm áp.

Hệ thống được bảo dưỡng bởi đơn vị có chuyên môn.

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN TỐI THIỂU TỪ THIẾT BỊ TỒN CHỨA ĐẾN VÁCH NHÀ XƯỞNG/KHU VỰC CÓ NGƯỜI LÀM VIỆC

Bồn LPG < 5 tấn: >= 7.6m

Bồn LPG >= 5 tấn: >= 15m

Sức chứa <400kg: >=1m

Và 400kg<=sức chứa<=1000kg: >=3m

Sức chứa <1100 Sm3: >=2.5m

Và 1100 Sm3<=sức chứa<=2450 Sm3: >=4m

Và 2450 Sm3<=sức chứa<=24500 Sm3: >=10m

 

Trả lời