Bộ Công thương kiến nghị mới nhất về phát triển điện mặt trời, điện khí LNG

Bộ Công thương kiến nghị được triển khai các dự án, phần dự án ĐMT đã hoàn thành thi công và dự án đã được chấp thuận nhà đầu tư đến năm 2030

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, Bộ Công thương vừa có văn bản số 3787, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát một số nội dung của quy hoạch điện VIII mà Thủ tướng yêu cầu tại Công thư số 182.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công thương phải có quan điểm rõ ràng về việc phát triển điện mặt trời đến năm 2030.

Bởi, tại công văn 2279 (ngày 29/4/2022) báo cáo về Dự thảo Quy hoạch điện VIII, Bộ này cho biết, trong vòng 10 năm tới (từ 2021-2030) không đưa vào quy hoạch phát triển điện mặt trời và giãn tiến độ các dự án đã có trong quy hoạch giai đoạn trên (tổng công suất 6.200 MW) song chưa triển khai, sang giai đoạn sau 2030.

bộ công thương kiến nghị mới nhất về phát triển điện mặt trời, điện khí lng
Trước đó, Bộ Công thương tính toán, trong vòng 10 năm tới (từ 2021-2030) không đưa vào quy hoạch phát triển điện mặt trời

Nhưng, tại công văn 2715 (ngày 20/5/2022), Bộ này lại đề nghị xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “hướng xử lý nên như thế nào” đối với 6.200 MW điện mặt trời đã có trong quy hoạch điện VII điều chỉnh nêu trên. Báo cáo về điều này, Bộ Công thương bày tỏ, dù không đưa vào Quy hoạch điện VIII những nguồn điện trên, nhưng khi xem xét tới các rủi ro về pháp lý có thể phát sinh trong trường hợp giãn tiến độ của các dự án trên và tính chuyển đổi, giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Vì thế, cần được xem xét triển khai, với điều kiện phải được kiểm soát chặt chẽ.

Tại báo cáo này, Bộ Công thương đã nêu ra những kiến nghị cụ thể, mong muốn được Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận.

Đó là, tiếp tục cho phép triển khai để đưa vào vận hành trong giai đoạn đến năm 2030, các dự án, hoặc phần dự án đã hoàn thành thi công với tổng công suất khoảng 452,62 MW và các dự án đã được quy hoạch, đã được chấp thuận nhà đầu tư với tổng công suất khoảng 1.975,8 MW nhưng chưa vận hành.

Với lưu ý, các dự án này cần phải tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, bám sát khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện; Tuân thủ theo đúng cơ chế giá điện tại thời điểm đưa vào vận hành, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả dự án theo cơ chế được duyệt. Bộ này cũng kiến nghị, giãn tiến độ các dự án đã được quy hoạch nhưng chưa được chấp thuận nhà đầu tư với tổng công suất 4.136,25 MW sang giai đoạn sau năm 2030. Còn về quy hoạch điện khí LNG nhập khẩu, Bộ Công thương khẳng định, các dự án LNG dự kiến phát triển trong Quy hoạch điện VIII đến năm 2030 với tổng công suất 23.900 MW (chiếm 16,4%) là cần thiết.

Việc nhu cầu cần nhập khẩu LNG dự kiến là 14-18 tỷ m3 vào năm 2030 và 13-16 tỷ m3 vào năm 2045, cao hơn mục tiêu Nghị quyết 55-NQ/TW đã nêu “Đủ năng lực nhập khẩu khi tự nhiên hỏa lỏng LNG khoảng 8 tỷ m3 vào năm 2030 và khoảng 15 tỷ m3 vào năm 2045”, Bộ Công thương kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ cân nhắc sự cần thiết xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị hoặc hướng dẫn của Ban Kinh tế Trung ương về các chỉ tiêu nêu trên trước khi phê duyệt Quy hoạch điện VIII.

Bộ Công thương lựa chọn kịch bản cao trong Dự thảo quy hoạch điện VIII. Theo đó, tổng công suất lắp đặt đến 2030 (không tính Điện mặt trời mái nhà, nguồn tự cung tự cấp) là 145.930MW.

Trong đó: Công suất điện than là 37.467 MW chiếm 25,7%; Thủy điện 28.946 MW chiếm 19,8%; LNG nhập khẩu 23.900 MW, chiếm 16,4%; Nguồn tuabin sử dụng khí khai thác trong nước 14.930 MW chiếm 10,2%; Điện gió trên bờ 16.121 MW chiếm 11%; Điện gió ngoài khơi 7.000 MW chiếm 4,8%; Điện mặt trời quy mô lớn 8.736 MW chiếm 6%; Nguồn khác (sinh khối, thủy điện tích năng, pin lưu trữ, hydrogen…) 3.830MW chiếm 2,8%; Nhập khẩu điện 5.000 MW chiếm 3,4%.

Theo: baogiaothong.vn

Trả lời