GIỚI THIỆU

METAgas

Tự hào mang giải pháp khí tự nhiên tại Thị trường Việt Nam và khu vực. METAgas trong những năm tiếp theo hướng tới việc xây dựng, cung cấp hệ thống khí LNG đầu tiên ở Việt Nam, cũng như góp phần đưa nguồn năng lượng sạch tới các khách hàng công nghiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tìm hiểu thêm
1-tram-lng-duoc-lap-dat-boi-lngvn

SẢN PHẨM LNG